Gå med i klimatnätverket

Alla medlemmar i Miljöpartiet är välkomna att ansluta sig till klimatnätverket. 

  • Din mailadress läggs till i nätverket så att du får del av utskick via e-post
  • Du får möjlighet att själv kommunicera med andra i nätverket
Obs! Använd en e-postadress knuten till Google. Om du har en Gmail-adress är den knuten till Google, annars kan du koppla din befintliga e-postadress dit.

Vi har också en mycket aktiv Facebook-grupp, om du vill gå med i den ange det när du anmäler dig till nätverket.

Comments